Archív

Sympózium Tyreologickej komisie Európskej asociácie nukleárnej medicíny - Berlin 2015

Dňa 20.06.2015 sa v Berlíne konalo medzinárodné sympózium, organizované tyreologickou komisiou Európskej asociácie nukleárnej medicíny.

čítať viac
ECE 2015 – 17th European Congress of Endocrinology, Dublin

17. kongres Európskej endokrinologickej spoločnosti sa konal v termíne 16.-20. mája 2015 v Dubline v Írsku.
Program pozostával zo 6 plenárnych zasadnutí, 29 sympózií a 17 stretnutí so špičkovým odborníkom na aktuálnu tému. Slovensko malo svojho zástupcu v predsedníctve sympózia Diabetes a kosť. Prof. Payer viedol blok spolu s Prof. McKennom, uviedol rečníkov ktorí predstavujú špičku v európskej osteológii - Prof. Vestergaarda, Prof. Ferrariho, Prof. McCloskeyho. Na kongres bolo prihlásených spolu 1701 abstraktov...

čítať viac
ENDOKRINOLÓGIA VO VNÚTORNOM LEKÁRSTVE

Slovenská zdravotnícka univerzita, Slovenská lekárska spoločnosť, Slovenská endokrinologická spoločnosť SLS a Slovenská internistická spoločnosť SLS
Vás pozývajú na slávnostný seminár
k 80. výročiu narodenia Doc. MUDr. Petra Hnilicu, CSc.
ENDOKRINOLÓGIA VO VNÚTORNOM LEKÁRSTVE
ktorý sa uskutoční v utorok 21. apríla 2015 o 15.30 hod.
v posluchárni Dionýza Diešku, SZU, Limbová 12, 833 37 Bratislava
Pod záštitou rektora SZU, Prof. MUDr. Petra ŠIMKU, CSc.

čítať viac
XXXVIII. ENDOKRINOLOGICKÉ DNY

Česká endokrinologická společnost ČLS JEP ve spolupráci se Slovenskou endokrinologickou společností SLS pořádá ve dnech 15. – 17. října 2015 XXXVIII. ENDOKRINOLOGICKÉ DNY

čítať viac
Informácia o mimoriadnom dovoze liekov

Informácia o mimoriadnom dovoze liekov

čítať viac
Zoznam neplatičov SES

Zoznam neplatičov SES.

čítať viac
XXXVII. Endokrinologické dni s medzinárodnou účasťou

XXXVII. Endokrinologické dni s medzinárodnou účasťou.

čítať viac
Voľby výboru SES 2014-2018, Zápisnica

Voľby výboru SES 2014-2018

čítať viac
Slovak Endocrine Society Partnership - UK Diploma in Endocrinology

Dear Ivica

​I work for Diploma MSc. We offer a Postgraduate Diploma and a MSc course in Endocrinology with the University of South Wales, sixth largest university in the UK. Our courses are online, part-time, and studied over one year. It is currently the only course of its kind in the UK...

čítať viac