Archív

Vyhlásenie cestovného grantu SES

Výbor Slovenskej endokrinologickej spoločnosti SLS vyhlasuje cestovný grant (na dopravu, kongresové poplatky) vo výške 1000,- € na ECE 2013, ktorý sa bude konať v čase 27. 4 - 1. 5. 2013 v Kodani.

Termín zaslania do 31.4. 2013

O laureátoch rozhodne výbor SES v súlade s vnútornými predpismi SES

čítať viac
ECE 2013

ECE 2013
27 April - 1 May 21013
Copenhagen, Denmark

čítať viac
XXXVI. ENDOKRINOLOGICKÉ DNY s mezinárodní účastí

Česká endokrinologická společnost ČLS JEP
ve spolupráci se Slovenskou endokrinologickou společností SLS
pořádá ve dnech 10.10.2013 - 12.10.2013
XXXVI. ENDOKRINOLOGICKÉ DNY s mezinárodní účastí

čítať viac
Vyhlásenie súťaže SES 2012

Výbor Slovenskej endokrinologickej spoločnosti SLS vyhlasuje súťaž spojenú s cenou 300,- € za časopiseckú prácu in extenso (uverejnenú v roku 2012) v odbore endokrinológie v kategórii:
a) práca v oblasti základnej endokrinológie
b) práca v oblasti klinickej endokrinológie

čítať viac
13th ESE Postgraduate Training Course in Clinical Endocrinology

13th ESE Postgraduate Training Course in Clinical Endocrinology
Hotel Yasmin
Kosice - Slovakia
30 May – 1 June 2013

čítať viac
ESE and EAA Postgraduate Course in Clinical Andrology

Lisbon, Portugal, 20 May 2017

čítať viac
ESE Summer School on Endocrinology

30 July – 3 August 2017, Berlin, Germany

čítať viac
5th European Young Endocrine Scientists (EYES) Meeting

8-10 September 2017, Porto, Portugal

čítať viac
42nd Symposium on Hormones and Cell Regulation European Society of Endocrinology

4 – 7 October 2017, Mont Ste Odile, France

čítať viac