44. endokrinologické dni, Brno, podávanie abstraktov k aktívnej účasti do 24.6.2021 !!

Viac informácií http://www.endokrinologie.cz/upload/endokrinologicke-dny-2021-informace.pdf

Mohlo by vás zaujímať