Cena za najlepšiu publikáciu za rok 2021

Na základe rozhodnutia výboru SES sa vyhlasuje súťaž o najlepšiu publikáciu za r.2021. Prihlášku do súťaže (formou mailu ) zasielajte do 1.3.2022 na adresu peter.vanuga@nedu.sk. K prihláške prosíme priložiť pdf súbor re-printu článku. Uprednostnené budú originálne práce v časopisoch s impact faktorom evdiované v database Current Contents.


Výherca bude odmenený čiastkou 1000 Eur.

Mohlo by vás zaujímať

Možnosť získať cestovný grant na zahraničnú konferenciu

Na základe rozhodnutia výboru SES je možné požiadať o grant na zahraničnú cestu pre aktívnych účastníkov.

čítať viac
Cena za najlepšiu publikáciu za rok 2021

Na základe rozhodnutia výboru SES sa vyhlasuje súťaž o najlepšiu publikáciu za r.2021.

čítať viac
Zápisnica zo zasadnutia výboru SES 14.10.2021

Zápisnica zo zasadnutia výboru SES 14.10.2021

čítať viac