ENDOKRINOLÓGIA VO VNÚTORNOM LEKÁRSTVE

Slovenská zdravotnícka univerzita, Slovenská lekárska spoločnosť, Slovenská endokrinologická spoločnosť SLS a Slovenská internistická spoločnosť SLS

Vás pozývajú na slávnostný seminár
k 80. výročiu narodenia Doc. MUDr. Petra Hnilicu, CSc.
ENDOKRINOLÓGIA VO VNÚTORNOM LEKÁRSTVE


ktorý sa uskutoční v utorok 21. apríla 2015 o 15.30 hod.
v posluchárni Dionýza Diešku, SZU, Limbová 12, 833 37 Bratislava
Pod záštitou rektora SZU, Prof. MUDr. Petra ŠIMKU, CSc.

Program:
15:30 – 16:05 hod.
SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE


Čestné predsedníctvo:
Prof. MUDr. Peter ŠIMKO, CSc.,
rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity
Prof. MUDr. Milan PAVLOVIČ, CSc.,
emeritný prednosta I. internej kliniky Dionýza Diešku LF SZU a UNB
Prof. MUDr. Štefan HRUŠOVSKÝ, CSc., Dr.SVS,
prednosta I. internej kliniky Dionýza Diešku LF SZU a UNB
Prof. MUDr. Ivica LAZÚROVÁ, DrSc.,
predsedkyňa Slovenskej endokrinologickej a internistickej spoločnosti SLS
Prof. MUDr. Juraj PAYER, CSc.,
hlavný odborník MZ SR pre endokrinológiu a internú medicínu, člen prezídia SLS
Doc. MUDr. Ján PODOBA, CSc.,
prednosta Kliniky endokrinológie LF SZU a OUSA

Príhovory k jubilantovi:
Prof. MUDr. Milan PAVLOVIČ, CSc., MUDr. Alojz VAHANČÍK
Vzácne životné jubileum docenta Petra HNILICU
Prof. MUDr. Peter ŠIMKO, CSc. – za SZU
Prof. MUDr. Juraj PAYER, CSc. – za SLS
Prof. MUDr. Ivica LAZÚROVÁ, DrSc. – za SES SLS
Prof. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc., Dr.SVS – za I. internú kliniku Dionýza Diešku LF SZU a UNB
Doc. MUDr. Ján PODOBA, CSc. – za žiakov a spolupracovníkov

16:05 – 17:05 hod.
ODBORNÝ PROGRAM


M. PAVLOVIČ, V. SMETANOVÁ, I. SLUGEŇ, M. ŠAŠINKA, K. KRIŽANOVÁ
Tubulointersticiálne nefritídy – minulosť a súčasnosť
I. LAZÚROVÁ
Sledovanie pacientov s tumormi nadobličiek a riziká opakovaných CT vyšetrení
D. TREJBAL
Klinické aspekty funkčných porúch štítnej žľazy
J. PAYER
Prevencia a liečba postmenopauzálnej osteoporózy

17:05 – 17:15 hod.
PRESTÁVKA


17:15 – 18:15 hod.
ODBORNÝ PROGRAM


Š. HRUŠOVSKÝ, M. ŽIGRAI
Neoplázie po transplantácii pečene
Ľ. TREJBALOVÁ
Hyponatriémia v klinickej praxi
M. DEMEŠ, A. FARKAŠOVÁ
Lupusová nefritída
J. PODOBA, M. GRIGEROVÁ, E. MOJTOVÁ, M. GRIGER
Vzájomné vzťahy medzi autoimunitnou tyreoiditídou a papilárnym karcinómom štítnej žľazy

17:20 hod.
UKONČENIE PODUJATIA


Organizačný sekretariát:
Doc. MUDr. Ján PODOBA, CSc.
Tel.: + 421 903 560 325, e–mail: podoba.jmz@stonline.sk
Pavol VICIAN – SLS
Tel.: +421 915 777 151, e–mail: vician@sls.sk

Účastníci podujatia získavajú 2 kredity SACCME.

Mohlo by vás zaujímať

22nd Postgraduate Clinical Course on Endocrinology, Diabetes and Metabolism

Pozvánka na 22nd Postgraduate Clinical Course on Endocrinology, Diabetes and Metabolism

čítať viac
AT10 kvapky sú na slovenskom trhu znovu dostupné

AT10 kvapky sú na slovenskom trhu znovu dostupné

čítať viac
Zápisnica

Zápisnica z 5. zasadnutia Výboru SES

čítať viac