Európska pohotovostná kartička

Európska pohotovostná kartička (European Emergency Card) je vytvorená pre pacientov s nadobličkovou nedostatočnosťou, ktorí vyžadujú substitučnú liečbu glukokortikoidmi. Táto informácia je v prípade potreby rýchlo dostupná akémukoľvek zdravotníckemu pracovníkovi.  Kartička bola primárne vytovrená vo Švédsku a prezentovaná na stretnutí European Council of Affiliated Societes (ECAS) v Paríži v roku 2014. Európska endokrinologická spoločnosť schválila túto kartičku v predpísanej štandardizovanej forme a odporúča jej používanie vo všetkých krajinách EÚ. Od novembra 2020 je táto kartička dostupná aj v slovenskom jazyku.

 

Mohlo by vás zaujímať

10.marec 2021! Deadline na podávanie abstraktov na e-ECE 2021, možnosť využiť množstvo grantov.

10.marec 2021! Deadline na podávanie abstraktov na e-ECE 2021, možnosť využiť množstvo grantov.

čítať viac
Odporúčanie Európskej endokrinologickej spoločnosti, týkajúce sa očkovania proti COVID-19 u pacientov s endokrinnými ochoreniami

Odporúčanie Európskej endokrinologickej spoločnosti, týkajúce sa očkovania proti COVID-19:
„rovnaký prístup k pacientom s endokrinologickými ochoreniami ako u bežnej populácie.“

čítať viac