Globálna kríza v liečbe ostoeporózy

Na celom svete dochádza každoročne k rozvoju viac ako 8,9 milióna fraktúr. Nechať pacienta s fraktúrou krčka bez liečby osteoporózy vedie ku katastrofálnym následkom ďalších fraktúr s potrebou pomôcok k zlepšeniu mobility, domovov ošetrovateľských služieb alebo predčasným úmrtiam. American Society for Bone and Mineral Research (ASBMR) vytvorila celosvetovú koalíciu expertov a odborných organizácii, ktorá sa venovala sekundárnej prevencii fraktúr u ľudí s osteoporózou, ktorá viedla k vytvoreniu odporúčaní k prevencii sekundárnych fraktúr, link tu: Secondary Fracture Prevention: Consensus Clinical Recommendations. Súčasťou koalície je aj Slovenská Spoločnosť pre Osteoporózu a Metbolické Ochorenia Kostí (SOMOK).
Tlačová správa ASBMR tu: Press Release ASBMR
link na sránku venovanú iniciatíve ASBMR Secondary Fracture Prevention tu: Secondary Fracture Prevention Website


Mohlo by vás zaujímať