Globálna kríza v liečbe ostoeporózy

Na celom svete dochádza každoročne k rozvoju viac ako 8,9 milióna fraktúr. Nechať pacienta s fraktúrou krčka bez liečby osteoporózy vedie ku katastrofálnym následkom ďalších fraktúr s potrebou pomôcok k zlepšeniu mobility, domovov ošetrovateľských služieb alebo predčasným úmrtiam. American Society for Bone and Mineral Research (ASBMR) vytvorila celosvetovú koalíciu expertov a odborných organizácii, ktorá sa venovala sekundárnej prevencii fraktúr u ľudí s osteoporózou, ktorá viedla k vytvoreniu odporúčaní k prevencii sekundárnych fraktúr, link tu: Secondary Fracture Prevention: Consensus Clinical Recommendations. Súčasťou koalície je aj Slovenská Spoločnosť pre Osteoporózu a Metbolické Ochorenia Kostí (SOMOK).
Tlačová správa ASBMR tu: Press Release ASBMR
link na sránku venovanú iniciatíve ASBMR Secondary Fracture Prevention tu: Secondary Fracture Prevention Website


Mohlo by vás zaujímať

Postgraduate Training Course in Clinical Endocrinology

Postgraduate Training Course in Clinical Endocrinology

čítať viac
Zomrel Prof. MUDr. Josef Marek, DrSc.

Zomrel Prof. MUDr. Josef Marek, DrSc., osobnosť s výrazným odborným a vedeckým prínosom do histórie česko-slovenskej endokrinológie a internej medicíny

čítať viac