Korešpodencia SES Prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc.

Slovenská endokrinologická spoločnosť
Slovak Endocrine Society

Vážený pán
Prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc.
predseda Slovenskej diabetologickej spoločnosti
prednosta 1. internej kliniky MFN JLF
Kollárova 2
Martin

Piešťany, 01.10.2004


Vážený pán predseda,

ďakujeme za Váš list z 20.09.2005, ktorý sme prerokovali na zasadnutí výboru našej spoločnosti dňa 30.09.2005 v Piešťanoch.

Vzali sme na vedomie Vami pripojený právny rozbor, ktorý posielame na posúdenie Právneho odboru Ministerstva zdravotníctva SR.

Po diskusii na výbore našej spoločnosti sa hlasom väčšiny členov výboru SES dospelo k názoru, že súhlasíme s pôvodným návrhom Slovenskej zdravotníckej univerzity o náplni „Špecializačného štúdia pre odbor endokrinológia", ktorý zahŕňa choroby endokrinného systému, diabetes mellitus, metabolické ochorenia a poruchy výživy. Dôvodom je skutočnosť, že ide o model používaný v mnohých štátoch Európskej únie a jeho akceptácia umožňuje kompatibilitu nášho postgraduálneho štúdia s krajinami EÚ.

Súčasne vyjadrujeme plnú podporu všetkým odborným aktivitám odbornej diabetologickej komunity zameraným na udržanie starostlivosti o diabetikov v existujúcich diabetologických pracoviskách.


S pozdravom

Doc. MUDr. Iwar Klimeš, DrSc.
predseda SES

Doc. MUDr. Ján Podoba, CSc.
podporedseda SES a vedúci subkatedry endokrinológie SZU

Doc. MUDr. Jozef Michálek, CSc.
vedecký sekretár SES

Prof. MUDr. Juraj Payer, CSc.
hlavný odborník MZd SR pre endokrinológiu

Prof. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc.
podpredseda výboru SES


Na vedomie:
Prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc., predseda SLS
Právny odbor Ministerstva zdravotníctva SR
Prof. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc. prodekan pre pedagogickú činnosť SZÚ Bratislava

Mohlo by vás zaujímať

Pozvánka na Jarné gynekologické dni 2018

Pozvánka na Jarné gynekologické dni 2018

čítať viac
Pozvánka na Postgraduálny kurz

Pozvánka na Postgraduálny kurz Matraháza, Maďarsko v termíne 12. - 14.4.2018

čítať viac
8.postgraduálny kurz klinickej endokrinológie v Zagrebe

Európska endokrinologická spoločnosť organizuje v termíne 23.-24.marca 2018 v Zagrebe 8.postgraduálny kurz klinickej endokrinológie

čítať viac