Manažment osteoporózy a porúch metabolizmu vápnika v čase COVID

Počas pandémie COVID-19 je veľmi dôležité, aby sa ľudia s osteoporózou a poruchami metabolizmu vápnika vyvarovali vzniku fraktúr a aby mali zabezpečenú adekvátnu zdravotnú starostlivosť. Osteológovia často musia modifikovať svoj doterajší prístup tak, aby zamedzili šíreniu ochorenia COVID-19 a zároveň naďalej dokázali zabezpečiť optimálny ma- nažment metabolických ochorení skeletu. Neurgentnú starostlivosť je potrebné odložiť na neskôr, pacientov je nutné vy- šetrovať distančnou formou prostredníctvom telefonických rozhovorov alebo internetovej komunikácie, vhodné je pod- porovať tzv. „selfmanažment" ochorenia. Manažment pacientov na špecifickej antiporotickej liečbe môže byť počas pandémie COVID-19 problematický. Podanie intravenóznych bisfosfonátov možno pravdepodobne odložiť aj na viac ako 6–9 mesiacov. Pacienti užívajúci denosumab by mali pokračovať v liečbe, no keď interval podania denosumabu presiahne 7 mesiacov, je nevyhnutné urýchlene zabezpečiť prechod na perorálne bisfosfonáty. Riziko vzniku zlomeniny sa zvyšuje prakticky okamžite po vynechaní liečby. Optimalizácia prísunu vitamínu D môže znížiť riziko akvirácie res- piračnej infekcie a zmierniť priebeh vírusového ochorenia. U pacientov s hypoparatyreózou alebo hyperparatyreózou je možné mnohé vyšetrenia a intervencie odložiť na neskôr, mnohí pacienti môžu byť vyšetrovaní distančnou formou. Viac...

Mohlo by vás zaujímať

43.endokrinologické dni: Termín posielania abstraktov predĺžený do 2.8.2020

S radosťou Vám oznamujeme, že 43. Endokrinologické dni sa uskutočnia v plánovanom termíne (22-24.10.2020) v klasickej prezenčnej forme.

čítať viac
Stanovisko MZ SR ohľadom nedostupnosti liekov Cabest a Norprolac

Liek Norprolac 150 µg sa bohužial z výrobných a kapacitných dôvodov prestal vyrábať pre SK trh. V blízkej budúcnosti sa plánuje de-registrácia lieku o ktorej budeme so Štátnym Ústavom pre kontrolu liečiv komunikovať.

čítať viac