Možnosť zaradenia endokrinológov do špecializačného odboru sexuológia na SZU

Odborný garant špec.odboru sexuológia vyzýva endokrinológov na zaradenie sa do špecializačného študijného programu v špecializačnom odbore Sexuológia – prví záujemcovia by mohli byť zaradení už od 1. októbra 2021 – prihlášku na SZU je potrebné podať do 30.9.2021, príp. od 1.2.2022 (prihlášku postačí podať do konca januára).

Ďalšie informácie nájdete tu http://www.szu.sk/index.php?&menu=129&oid=#menutop

Príloha:  vestník MZSR 


Mohlo by vás zaujímať

Možnosť získať cestovný grant na zahraničnú konferenciu

Na základe rozhodnutia výboru SES je možné požiadať o grant na zahraničnú cestu pre aktívnych účastníkov.

čítať viac
Cena za najlepšiu publikáciu za rok 2021

Na základe rozhodnutia výboru SES sa vyhlasuje súťaž o najlepšiu publikáciu za r.2021.

čítať viac
Zápisnica zo zasadnutia výboru SES 14.10.2021

Zápisnica zo zasadnutia výboru SES 14.10.2021

čítať viac