Možnosť zaradenia endokrinológov do špecializačného odboru sexuológia na SZU

Odborný garant špec.odboru sexuológia vyzýva endokrinológov na zaradenie sa do špecializačného študijného programu v špecializačnom odbore Sexuológia – prví záujemcovia by mohli byť zaradení už od 1. októbra 2021 – prihlášku na SZU je potrebné podať do 30.9.2021, príp. od 1.2.2022 (prihlášku postačí podať do konca januára).

Ďalšie informácie nájdete tu http://www.szu.sk/index.php?&menu=129&oid=#menutop

Príloha:  vestník MZSR 


Mohlo by vás zaujímať