Organizačná štruktúra

Výbor SES – volebné obdobie 2014-2018

Predseda:
Prof. MUDr. Ivica Lazúrová, DrSc., FRCP
I. Interná klinika, LF UPJŠ
Tr. SNP 1
040 66 Košice
Tel.: 055-640 3954 alebo 3516
E-mail: ivica.lazurova@upjs.sk
1. Podpredseda:
Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD, FRCP
V. interná klinika LF UK a UN Bratislava
Ružinovská 6
826 06 Bratislava
Tel.: 02-48234138
Fax: 02-48234110
E-mail: payer@ru.unb.sk
2. Podpredseda:
Doc. MUDr. Ľudmila Košťálová, CSc.
II. Detská klinika, DFNsP
Limbová 1
833 04 Bratislava
Tel.: 02-59371474 alebo 02-59371567
Fax: 02-5477 4569
E-mail: kostalova@dfnsp.sk
Vedecký sekretár:
MUDr. Peter Vaňuga, PhD.
Národný endokrinologický a diabetologický ústav, n.o.
034 91 Ľubochňa
Tel.: 044-4306 105
Fax: 044-4306 322
E-mail: peter.vanuga@nedu.sk
Členovia:
Doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD.
I. interná klinika LF UK a UN Bratislava
Mickiewiczova 13
813 69 Bratislava
Tel.: 00421-2-57290249
Fax: 00421-2-57290591
E-mail: sonakinova@hotmail.com
Prof. MUDr. Iwar Klimeš, DrSc.
Ústav experimentálnej endokrinológie
Vlárska 3
833 06 Bratislava
Tel.: 02-5477 4101
Fax.: 02-5477 4908
E-mail: iwar.klimes@savba.sk
www.diabgene.sk
MUDr. Jana Kollerová
V. interná klinika LF UK a UN Bratislava
Ružinovská 6
826 06 Bratislava
Tel.: 02-48234639
Fax: 02-48234334
E-mail: jana.kollerova@gmail.com
Doc. MUDr. Ján Podoba, CSc.
Klinika endokrinologie LFSZU a OUSA
Heydukova 10
812 50 Bratislava
Tel.: 02-5954 2773
Fax: 02-5954 3256
E-mail: podoba.jmz@stonline.sk, jpodoba@ousa.sk
MUDr. Mikuláš Pura, PhD.
Po, Ut, Pia - Bystrická cesta 2576/13, 03417, RK
0948-620356
Str, Štv - Poliklinika Novamed, Bernolákova 12, 97405, BB
048-4399107
E-mail: mikipura@gmail.com
MUDr. Pavol Schwartz
Endokrinologická ambulancia
Trieda SNP 1, 040 11 Košice
Tel.: 055-6429 515
Mobil: 0903613420
E-mail: schwartzp@stonline.sk
MUDr. Vilma Voglová
Endokrinologická ambulancia
Poliklinika
K dolnej stanici 18
911 01 Trenčín
Tel: 032 652 69 59
E-mail: vogl.fan@gmail.com
Čestný predseda:
Prof. MUDr. Branislav Lichardus, DrSc.
Dobrovičova 3
811 02 Bratislava
Tel.: 02-63810601
Fax: 02-63810611
E-mail: blichardus@vsm.sk
Dozorná rada SES:
Predseda:
Doc. MUDr. Bohuš Renker, CSc.
Komenského 34
010 01 Žilina
Tel.: 0908 944 800
E-mail: bohusrenker@hotmail.com
Členovia:
Prof. MUDr. Mária Tajtáková CSc.
I. Interná klinika, LF UPJŠ
Tr. SNP 1
040 66 Košice
E-mail: maria.tajtakova@upjs.sk
MUDr. Dušan Pavai
Endokrinologická ambulancia
SNP 3818/91/A
075 01 Trebišov
Mobil: 0905425752
Tel.: 056/6716212
E-mail: endokrino.pav@centrum.sk

Mohlo by vás zaujímať

SES listom z 18.5.2017 požiadala všetky zdravotné poisťovne zvážiť úhradu vyšetrení PSA a AMH

SES listom z 18.5.2017 požiadala všetky zdravotné poisťovne zvážiť úhradu vyšetrení PSA a AMH

čítať viac
Skupinové povolenia na terapeutické použitie neregistrovaných liekov Synacthen, GHRH, LHRH

Ministerstvo zdravotníctva SR zverejnilo Skupinové povolenia na terapeutické použitie neregistrovaných liekov Synacthen, GHRH, LHRH

čítať viac
Náhradou za AT10 Loesung sú Atiten kvapky 15 ml (dihydrotachysterol).

Ministerstvo Zdravotníctva SR schválilo použitie neregistrovaného lieku Atiten a všetky zdravotné poisťovne obdržali žiadosť o úhradu.

čítať viac