Organizačná štruktúra

Výbor SES – volebné obdobie 2018-2021

Prezident (predseda) výboru :
Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD, MPH, FRCP
V. interná klinika LF UK a UN Bratislava
Ružinovská 6, 826 06 Bratislava
Tel.: 02 48234138
E-mail: payer@ru.unb.sk
Vedecký sekretár:
MUDr. Peter Vaňuga, PhD.
Národný endokrinologický a diabetologický ústav, n.o.
034 91 Ľubochňa
Tel.: 044 4306 105
E-mail: peter.vanuga@nedu.sk
1. Viceprezident (podpredseda) :
Doc. MUDr. Ján Podoba, CSc.
Klinika endokrinologie LFSZU a OUSA
Heydukova 10, 812 50 Bratislava
Tel.: 02-5954 2773
E-mail: podoba.jmz@stonline.sk
2. Viceprezident (podpredseda) :
Prof. MUDr. Ivica Lazúrová, DrSc., FRCP
I. Interná klinika, LF UPJŠ
Tr. SNP 1, 040 66 Košice
Tel.: 055 640 3954
E-mail: ivica.lazurova@upjs.sk
Členovia výboru:
Doc. MUDr. Miriam Čiljaková, PhD
Národný endokrinologický a diabetologický ústav, n.o.
Kollárova 282/3, 03491 Ľubochňa
Tel.: 044 4306 220
E-mail: miriam.ciljakova@nedu.sk
Doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD.
I. interná klinika LF UK a UN Bratislava
Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava
Tel.: 02 57290249
E-mail: sonakinova@hotmail.com
MUDr. Jana Kollerová, PhD
V. interná klinika LF UK a UN Bratislava
Ružinovská 6, 826 06 Bratislava
Tel.: 02 48234639
E-mail: jana.kollerova@gmail.com
Doc. MUDr. Ľudmila Košťálová, CSc.
II. Detská klinika, DFNsP
Limbová 1, 833 04 Bratislava
Tel.: 02 59371474
E-mail: kostalova@dfnsp.sk
MUDr. Mikuláš Pura, PhD.
Poliklinika Novamed,
Bernolákova 12, 974 05 Banská Bystrica
Tel.: 048 4399107
E-mail: mikipura@gmail.com
MUDr. Pavol Schwartz
Endokrinologická ambulancia
Trieda SNP 1, 040 11 Košice
Tel.: 055 6429 515
E-mail: schwartzp@stonline.sk
MUDr. Helena Urbánková, PhD
Národný endokrinologický a diabetologický ústav, n.o.
Kollárova 282/3, 03491 Ľubochňa
Tel: 044 4306166
E-mail: helena.urbankova@nedu.sk
Dozorná rada SES:
Predseda dozornej rady:
MUDr. Dušan Pavai
Endokrinologická ambulancia
SNP 3818/91/A, 075 01 Trebišov
Tel.: 056 6716212
E-mail: endokrinopav@centrum.sk
Členovia dozornej rady:
MUDr. Henrieta Halmová
Osteomed s.r.o
Erenburgova 15, 984 01 Lučenec
Tel.: 047 4330275
E-mail: halmova@stonline.sk
MUDr. Patrícia Páleníková, PhD
V. Interná klinika LF UK a UN Bratislava
Ružinovská 6, 826 06 Bratislava
Tel.: 0248234298
E-mail: patricia.palenikova@gmail.com

Mohlo by vás zaujímať

Možnosť získať cestovný grant na zahraničnú konferenciu

Na základe rozhodnutia výboru SES je možné požiadať o grant na zahraničnú cestu pre aktívnych účastníkov.

čítať viac
Cena za najlepšiu publikáciu za rok 2021

Na základe rozhodnutia výboru SES sa vyhlasuje súťaž o najlepšiu publikáciu za r.2021.

čítať viac
Zápisnica zo zasadnutia výboru SES 14.10.2021

Zápisnica zo zasadnutia výboru SES 14.10.2021

čítať viac