Organizačná štruktúra

Výbor SES – volebné obdobie 2014-2018

Predseda:
Prof. MUDr. Ivica Lazúrová, DrSc., FRCP
I. Interná klinika, LF UPJŠ
Tr. SNP 1
040 66 Košice
Tel.: 055-640 3954 alebo 3516
E-mail: ivica.lazurova@upjs.sk
1. Podpredseda:
Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD, FRCP
V. interná klinika LF UK a UN Bratislava
Ružinovská 6
826 06 Bratislava
Tel.: 02-48234138
Fax: 02-48234110
E-mail: payer@ru.unb.sk
2. Podpredseda:
Doc. MUDr. Ľudmila Košťálová, CSc.
II. Detská klinika, DFNsP
Limbová 1
833 04 Bratislava
Tel.: 02-59371474 alebo 02-59371567
Fax: 02-5477 4569
E-mail: kostalova@dfnsp.sk
Vedecký sekretár:
MUDr. Peter Vaňuga, PhD.
Národný endokrinologický a diabetologický ústav, n.o.
034 91 Ľubochňa
Tel.: 044-4306 105
Fax: 044-4306 322
E-mail: peter.vanuga@nedu.sk
Členovia:
Doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD.
I. interná klinika LF UK a UN Bratislava
Mickiewiczova 13
813 69 Bratislava
Tel.: 00421-2-57290249
Fax: 00421-2-57290591
E-mail: sonakinova@hotmail.com
Prof. MUDr. Iwar Klimeš, DrSc.
Ústav experimentálnej endokrinológie
Vlárska 3
833 06 Bratislava
Tel.: 02-5477 4101
Fax.: 02-5477 4908
E-mail: iwar.klimes@savba.sk
www.diabgene.sk
MUDr. Jana Kollerová
V. interná klinika LF UK a UN Bratislava
Ružinovská 6
826 06 Bratislava
Tel.: 02-48234639
Fax: 02-48234334
E-mail: jana.kollerova@gmail.com
Doc. MUDr. Ján Podoba, CSc.
Klinika endokrinologie LFSZU a OUSA
Heydukova 10
812 50 Bratislava
Tel.: 02-5954 2773
Fax: 02-5954 3256
E-mail: podoba.jmz@stonline.sk, jpodoba@ousa.sk
MUDr. Mikuláš Pura, PhD.
Po, Ut, Pia - Bystrická cesta 2576/13, 03417, RK
0948-620356
Str, Štv - Poliklinika Novamed, Bernolákova 12, 97405, BB
048-4399107
E-mail: mikipura@gmail.com
MUDr. Pavol Schwartz
Endokrinologická ambulancia
Trieda SNP 1, 040 11 Košice
Tel.: 055-6429 515
Mobil: 0903613420
E-mail: schwartzp@stonline.sk
MUDr. Vilma Voglová
Endokrinologická ambulancia
Poliklinika
K dolnej stanici 18
911 01 Trenčín
Tel: 032 652 69 59
E-mail: vogl.fan@gmail.com
Čestný predseda:
Prof. MUDr. Branislav Lichardus, DrSc.
Dobrovičova 3
811 02 Bratislava
Tel.: 02-63810601
Fax: 02-63810611
E-mail: blichardus@vsm.sk
Dozorná rada SES:
Predseda:
Doc. MUDr. Bohuš Renker, CSc.
Komenského 34
010 01 Žilina
Tel.: 0908 944 800
E-mail: bohusrenker@hotmail.com
Členovia:
Prof. MUDr. Mária Tajtáková CSc.
I. Interná klinika, LF UPJŠ
Tr. SNP 1
040 66 Košice
E-mail: maria.tajtakova@upjs.sk
MUDr. Dušan Pavai
Endokrinologická ambulancia
SNP 3818/91/A
075 01 Trebišov
Mobil: 0905425752
Tel.: 056/6716212
E-mail: endokrino.pav@centrum.sk

Mohlo by vás zaujímať

41. Endokrinologické dni s medzinárodnou účasťou

41. Endokrinologické dni s medzinárodnou účasťou v Bratislave začínajú 11.10.2018

čítať viac
EndoBridge 2018 / Clinical case submission deadline is extended to 10 September 2018!

EndoBridge 2018 / Clinical case submission deadline is extended to 10 September 2018!

čítať viac
Zmena spôsobu úhrady Thyrogen

Od 1. júna 2018 bude liek Thyrogen na základe rozhodnutia MZ SR a v súlade s aktuálne platným SPC preradený zo spôsobu úhrady I na spôsob úhrady A.

čítať viac