Prosba o spoluprácu pri podmienkach delegovania predpisovania liečiv, dietetických prípravkov a zdravotníckych pomôcok, viazaných na preskripciu špecialistu

Vážení kolegovia, ctení hlavní odborníci.

V mene Slovenskej spoločnosti primárnej pediatrickej starostlivosti SLS a v mene primárnych pediatrov si Vás dovolím poprosiť o láskavosť a spoluprácu. 

V rámci zdravotnej starostlivosti o našich pacientov sa opakovane stretávame s problémami s preskripciou liečiv na základe odporučenia špecialistov. V správach zo špecializovaného vyšetrenia veľmi často chýbajú potrebné údaje o odporúčanej liečbe, ktoré vyžaduje zákonná norma a na základe ktorých môžeme odporučené liečivo pacientovi predpísať. Bohužial žijeme v období sprísňovania legislatívy, a pre nás primárnych pediatrov má predpis odporúčanej liečby pri chýbaní zákonom predpísaných údajov aj finančnú dohru, vo forme pokút od zdravotných poisťovní.

SSPPS SLS pripravila po porade s právnikmi informačný list pre kolegov špecialistov, o podmienkach delegovania predpisovania liečiv, dietetických prípravkov a zdravotníckych pomôcok, viazaných na preskripciu špecialistu (posielam v prílohe).

V liste sú uvedené všetky potrebné informácie, ktoré majú byť uvedené v odbornom náleze od špecialistu potrebné na to, aby sme mohli na jeho odporúčanie predpísať určené liečivo. Ak budeme ličivo predpisovať my, zlepší sa compliance pacienta, a kolegovia špecialisti budú môcť venovať svoj čas inej - odbornej práci. 

Veríme, že sa u kolegov špecialistov stretneme s pochopením, našim cieľom je hlavne zlepšenie vzájomnej spolupráce.

Veľmi rada by som Vás touto cestou poprosila o informovanie lekárov Vašej špecializácie.

Veľmi pekne ďakujem.


S úctou

MUDr. Elena Prokopová
HO MZ SR pre VLDD

prezident SSPPS SLS

 

Mohlo by vás zaujímať

Očkovanie pacientov s endokrinnými ochoreniami

Výbor SES navrhuje komunikovať s pacientami v intenciách platných štandardných postupov MZ SR, kde sú uvedené kontraindikácie očkovania, prípadne sa môžete oprieť aj o ďalšie odporúčania, ktoré sú t.č. dostupné na webových stránkach medzinárodných spoločností (ESE, CDC a ďalších).

čítať viac
Suplementácia vitamínu D ako dôležitý faktor v prevencii a liečbe ochorenia COVID-19

Suplementácia vitamínu D ako dôležitý faktor v prevencii a liečbe ochorenia COVID-19: aké máme dôkazy?

čítať viac
Virtuálny kongres Endo 2020

43.Endokrinologické dni sa budú konať formou virtuálneho kongresu v termíne 16.11.2020 - 16.01.2021.

čítať viac