Stanovisko MZ SR ohľadom nedostupnosti liekov Cabest a Norprolac

MZ SR oslovilo držiteľa registrácie lieku, aby sa vyjadril k nedostupnosti liekov.

LIEK NORPROLAC

Liek Norprolac 150 µg sa bohužial z výrobných a kapacitných dôvodov prestal vyrábať pre SK trh. V blízkej budúcnosti sa plánuje de-registrácia lieku o ktorej budeme so Štátnym Ústavom pre kontrolu liečiv komunikovať.  Liek Norprolac 75 µg zostal ako jediný liek s účinnou látkou chinagolid na SK trhu. Aktuálny výpadok lieku a podanie A3 je z dôvodu súčasných nepriaznivých udalostí v celej EÚ, ktoré nám komplikujú výrobné procesy a samotný distribučný reťazec. Chceli by sme však podotknúť, že sa jedná o dočasný výpadok lieku, neplánujeme zrušenie dovozu. Informácie, že sa liek nebude dovážať na SK nie sú pravdivé. Pre usmernenie by sme chceli zdôrazniť, že liek sa vyrába v Nemecku (Bližšie informácie v Príbalovej informácii) a držiteľ má sídlo v Českej Republike. Podľa informácii od výrobcu lieku bude dňa 18.05.2020 distribuovaných do distribučnej spoločnosti.

Veľmi nás vzniknutá situácia mrzí a pracujeme na jej odstránení. Prosíme však na prihliadnutie momentálnej situácie.  Na  základe informácií od držiteľa registrácie lieku – potvrdil, že liek Norprolac 75 µg.  je od 18.05.2020 naskladnený a je možné si ho objednať aj cez emergentný systém.   

LIEK CABEST

Ospravedlňujeme sa za dočasný výpadok produktu Cabest 0,5mg. Spoločnosť Teva už požiadala o dočasné vyradenie uvedeného lieku zo zoznamu kategorizovaných liekov: http://kategorizacia.mzsr.sk/Lieky/Common/Details/18869.

Ubezpečujeme Vás, že intenzívne pracujeme na skorom obnovení dodávok daného lieku. Zatiaľ predpokladáme obnovenie dodávok na slovenský trh na prelome júla/augusta 2020. Dovtedy prosíme, aby pacienti ďalšiu liečbu konzultovali so svojím ošetrujúcim lekárom. 

S pozdravom

PhDr. Bronislava Šalková
Odbor farmácie
Sekcia farmácie a liekovej politiky
MZ SR

Mohlo by vás zaujímať

Prosba o spoluprácu pri podmienkach delegovania predpisovania liečiv, dietetických prípravkov a zdravotníckych pomôcok, viazaných na preskripciu špecialistu

Prosba o spoluprácu pri podmienkach delegovania predpisovania liečiv, dietetických prípravkov a zdravotníckych pomôcok, viazaných na preskripciu špecialistu

čítať viac
Dlhodobý výpadok lieku Cabest

Tento týždeň zaradila firma TEVA liek Cabest (kabergolín) na list dlhodobých výpadkov.

čítať viac