Vyhlásenie cestovného grantu SES

Výbor Slovenskej endokrinologickej spoločnosti SLS vyhlasuje cestovný grant (na dopravu, kongresové poplatky) vo výške 1000,- € na ECE 2013, ktorý sa bude konať v čase 27. 4 - 1. 5. 2013 v Kodani:

Podmienky:
- aktívna účasť (autor je prvý, alebo posledný autor príspevku)
- vek uchádzača ≤ 35 rokov (k dátumu vyhlásenia grantu)
- uchádzač je minimálne 2 roky členom SES SLS (k dátumu vyhlásenia grantu)
- doklad o prijatý práce (abstraktu (e-mail od programového výboru)
- práca vznikla na pracovisku v SR

Žiadosť musí obsahovať:
- originál alebo separátny výtlačok práce (resp. aspoň kópie)
- údaje o navrhovanom autorovi (meno, titul, rodné číslo, trvalé bydlisko)
- čestné prehlásenie o tom, že práca nie je riešená v rámci výskumného grantu

Termín zaslania:
- termín do 31.4.2013

Návrhy do súťaže zasielajte na adresu:
prof. MUDr. Iwar Klimeš, DrSc.
Ústav experimentálnej endokrinológie SAV
Vlárska 3, 833 06 Bratislava

O laureátoch rozhodne výbor SES v súlade s vnútornými predpismi SES


predseda SES
prof. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc. v.r.

vedecký sekretár SES
prim. MUDr. Peter Vaňuga, PhD. v.r.

Mohlo by vás zaujímať

Cabest - predpokladaná dostupnosť

Podľa vyjadrenia marketingovej manažérky spoločnosti TEVA by Cabest 0,5 mg tbl mohol byť reálne dostupný v lekárňach začiatkom augusta 2020.

čítať viac
22nd European Congress of Endocrinology

ECE 2020 bude prebiehať elektronicky 5-9.septembra. Abstrakty je stále možné podať do 8.júna.

čítať viac
Cabest výpadok

Vyjadrenie spoločnosti TEVA k nedostupnosti lieku Cabest 0,5 mg

čítať viac