Vyhlásenie súťaže SES 2012

Výbor Slovenskej endokrinologickej spoločnosti SLS vyhlasuje súťaž spojenú s cenou 300,- € za časopiseckú prácu in extenso v odbore endokrinológie v kategórii:
a) práca v oblasti základnej endokrinológie
b) práca v oblasti klinickej endokrinológie

Podmienky súťaže:
a) prvý autor je členom SES SLS (k dátumu vyhlásenia súťaže)
b) práca bola uverejnená v roku 2012
c) práca vznikla na pracovisku v SR

Žiadosť musí obsahovať:
- originál alebo separátny výtlačok práce (resp. aspoň kópie)
- údaje o navrhovanom autorovi (meno, titul, rodné číslo, trvalé bydlisko)

Termín zaslania:
- termín do 31. júna 2013

Návrhy do súťaže zasielajte na adresu:
prof. MUDr. Iwar Klimeš, DrSc.
Ústav experimentálnej endokrinológie SAV
Vlárska 3, 833 06 Bratislava

O laureátoch rozhodne výbor SES


predseda SES
prof. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc. v.r.

vedecký sekretár SES
prim. MUDr. Peter Vaňuga, PhD. v.r.

Mohlo by vás zaujímať

Cabest - predpokladaná dostupnosť

Podľa vyjadrenia marketingovej manažérky spoločnosti TEVA by Cabest 0,5 mg tbl mohol byť reálne dostupný v lekárňach začiatkom augusta 2020.

čítať viac
22nd European Congress of Endocrinology

ECE 2020 bude prebiehať elektronicky 5-9.septembra. Abstrakty je stále možné podať do 8.júna.

čítať viac
Cabest výpadok

Vyjadrenie spoločnosti TEVA k nedostupnosti lieku Cabest 0,5 mg

čítať viac