Vyjadrenie prezidenta SES k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti počas pandémie COVID-19

Ctení priatelia,

dovoľujem si obrátiť sa na Vás v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou v zdravotníctve a s cieľom podpory výzvy našich kolegov všeobecných lekárov.

Určite spoločne považujeme za prínosné prispieť k uľahčeniu priebehu tejto neľahkej situácie aj pomocou súčinnosti so všeobecnými lekármi. Jednak formou telefonických konzultácií, ako aj predpisovaním potrebnej medikácie našim spoločným pacientom cestou elektronických receptov.
Takáto minimalizácia fyzických návštev na ambulanciách, bude chrániť tak pacientov, ako aj nás zdravotníkov.

Pri predpisovaní e-receptu u stabilizovaných pacientov, ako iste viete, je možné zadať opakovaný recept na celý rok.

Naďalej zostáva k dispozícii možnosť hospitalizácií indikovaných pacientov v rajónnych zdravotníckych zariadeniach.

Pre nové informácie ohľadne opatrení počas pandémie COVID-19 sledujte stránku http://www.uvzsr.sk/

Ďakujem Vám za pochopenie a držme si palce v týchto ťažkých časoch.

S úctou

Juraj Payer

____________________________________________________

 Usmernenie Hlavného hygienika

https://koronainfo.sk/prevencia

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_UVZ_SR_o_zakaze_a_obmedzeni_prevadzok_15032020.pdf

https://ssvpl.sk/stanovisko-k-predpisovaniu-liekov-vseobecnym-lekarom-na-zaklade-odporucania-odborneho-lekara/

Mohlo by vás zaujímať

Cabest - predpokladaná dostupnosť

Podľa vyjadrenia marketingovej manažérky spoločnosti TEVA by Cabest 0,5 mg tbl mohol byť reálne dostupný v lekárňach začiatkom augusta 2020.

čítať viac
22nd European Congress of Endocrinology

ECE 2020 bude prebiehať elektronicky 5-9.septembra. Abstrakty je stále možné podať do 8.júna.

čítať viac
Cabest výpadok

Vyjadrenie spoločnosti TEVA k nedostupnosti lieku Cabest 0,5 mg

čítať viac