Vyjadrenie prezidenta SES k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti počas pandémie COVID-19

Ctení priatelia,

dovoľujem si obrátiť sa na Vás v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou v zdravotníctve a s cieľom podpory výzvy našich kolegov všeobecných lekárov.

Určite spoločne považujeme za prínosné prispieť k uľahčeniu priebehu tejto neľahkej situácie aj pomocou súčinnosti so všeobecnými lekármi. Jednak formou telefonických konzultácií, ako aj predpisovaním potrebnej medikácie našim spoločným pacientom cestou elektronických receptov.
Takáto minimalizácia fyzických návštev na ambulanciách, bude chrániť tak pacientov, ako aj nás zdravotníkov.

Pri predpisovaní e-receptu u stabilizovaných pacientov, ako iste viete, je možné zadať opakovaný recept na celý rok.

Naďalej zostáva k dispozícii možnosť hospitalizácií indikovaných pacientov v rajónnych zdravotníckych zariadeniach.

Pre nové informácie ohľadne opatrení počas pandémie COVID-19 sledujte stránku http://www.uvzsr.sk/

Ďakujem Vám za pochopenie a držme si palce v týchto ťažkých časoch.

S úctou

Juraj Payer

____________________________________________________

 Usmernenie Hlavného hygienika

https://koronainfo.sk/prevencia

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_UVZ_SR_o_zakaze_a_obmedzeni_prevadzok_15032020.pdf

https://ssvpl.sk/stanovisko-k-predpisovaniu-liekov-vseobecnym-lekarom-na-zaklade-odporucania-odborneho-lekara/

Mohlo by vás zaujímať

43.endokrinologické dni: Termín posielania abstraktov predĺžený do 2.8.2020

S radosťou Vám oznamujeme, že 43. Endokrinologické dni sa uskutočnia v plánovanom termíne (22-24.10.2020) v klasickej prezenčnej forme.

čítať viac
Stanovisko MZ SR ohľadom nedostupnosti liekov Cabest a Norprolac

Liek Norprolac 150 µg sa bohužial z výrobných a kapacitných dôvodov prestal vyrábať pre SK trh. V blízkej budúcnosti sa plánuje de-registrácia lieku o ktorej budeme so Štátnym Ústavom pre kontrolu liečiv komunikovať.

čítať viac