Zápisnica zo zasadania výboru 30.3.2021

Zápisnica zo zasadania výboru SES a stretnutia krajských odborníkov MZ SR pre endokrinológiu

dňa 30.03.2021 o 15.00 hod (online cez aplikáciu MS Teams)

 

Prítomní(abecedne, bez titulov): Egyenes Porsok, Halmová, Hecht, Kiňová, Kollerová, Košťálová, Kuricová, Lazúrová,  Páleníková, Pávai, Payer, Podoba, Potocká, Pura, Schwarz, Urbánková, Vaňuga, Voglová

 

·        Otvorenie: Payer otvoril zasadnutie a všetkých členov výboru a krajských odborník privítal.

·        SES v čase pandémie COVID 19. Payer a Vaňuga informovali o zrušení všetkých prezenčných seminároch a kongresoch, ktoré sa konajú v náhradných termínoch v online forme. Na stránke SES nová informácia ohľadne očkovania v súvislosti s endokrinologickými diagnózami.

·        EEF Vyhne 2021: Pravidelné EEF bude prebiehať online, program je rozdelený na 2 dni - 21.04.2021 hlavná téma: Endokrinná orbitopatia (5 prednášok), 19.05.2021: Kazuistiky z regiónov (8 prednášok).

·        44. Endokrinologické dni 2021 sa budú konať v Brno 2021. Plánuje sa prezenčná forma (14. – 16.10.2021). Hlavný organizátor je  Prof. MUDr. M. Kršek, predseda ČES a firma  GALÉN-SYMPOSION s.r.o.( www.gsymposion.cz ). Za SES na vyzvané prednášky boli vybratí Lazúrová, Podoba a kol., Kužma a kol., Kiňová, Kuricová a kol.

·        Hospodárenie SES. Kiňová prezentovalá výsledky hospodárovania. SES mala pozitívny hospodársky výsledok (78 861.- Eur).

·        Jubilanti z členov SES: Starka (90r) - Vaňugom osobne odovzdané ocenenie Medaila SES. Výbor SES schválil aj jednotlivé ocenenia jubilantom na rok 2021: Klimeš,  Podoba, Kiňová, Vaňuga, Wolfová, Wagnerová a pozdravné listy: Ostro, Podobová, Kalafutová, Kozáková, Podaný, Prokešová, Wildová.

·        Vyhlásenie súťaže o najlepšiu publikáciu za rok 2020 s finančnou odmenou 500 Eur. Má sa jednať o publikácia z odboru endokrinológia a diabetológia. Podmienkou je členstvo autora v SES. Možno sa prihlásiť do 31.05.20 na adresu peter.vanuga@nedu.sk (Pozn.: za rok 2019 bola udelená Doc. Kužmovi a kol. za prácu Noninvasive DXA derived bone structure assessment of acromegaly patients: a cross- sectional study)

·        Štandardné diagnostické a terapeutické postupy v endokrinológii: V rámci procesu schvaľovania Štandardných diagnostických a terapeutických postupov bolo doposiaľ schválených niekoľko štandardov na endokrinologické témy - Adrenálne incidentalómy, Feochromocytóm a paraganglióm, Diagnostika a liečba gastroenteropankreatických neuroendokrinných nádorov, ŠDTP u pacienta s hyperprolaktinémiou, ŠDTP u pacienta s hypotyreózou. Na schválenie čakajú témy Hyperparatyreóza, Hypertyreóza, Hypopituitarizmus, Karcinóm štítnej žľazy, Nodózna struma, Osteoporóza, Sekundárna osteoporóza, Syndróm polycystických ovárií, Štandardný postup pri deficiencii testosterónu. Do budúcna je skôr plán pokračovať v schvaľovaní „skrátených" štandardných operačných postupov (ŠOP). Payer prevzal funkciu garanta projektu. Zdôraznil, že dôležité jevyriešiť dlhodobé problémy a zabezpečiť adekvátne fungovanie celého systému aj s rešpektom v prístupe k tvorcom štandardov.

·        Kategorizačná komisia: Cabaseril je k dispozícii do mája, súbežne je ale aktuálne už dostupný i Cabest a Norprolac. Problémy sú so schvaľovaním niektorých nekategorizovaných liekov MZ SR i pri vypisovaní žiadosti v adekvátnom časovom predstihu - vhodné pred vypršaním platnosti písať pacientom viac balení lieku do zásoby (napr. Hydrocortison). Schválený Metopiron na liečbu Cushingovej choroby, perspektívne problém s ketokonazolom na ktorý je ZP ochotná prispieť veľmi málo. Signifor aktuálne nie je aktuálne dostupný. Sandostatin LAR 20mg predala farm. firma Novartis inej farm. firme, akt. Problém je s dostupnosťou. Teriparatid bude dostupný na liečbu osteoporózy už bez potreby schválenia revíznym lekárom od 1.7.2021

·        Problémy neštátnych endokrinológov:  personálne problémy v súvislosti s COVID-19 - stiahnuté sestry z endokrinologických ambulancií na odd. COVID, pri plne objednaných ambulanciách, problémy so zástupom ambulancií, vysoký nápor pacientov po vyradení nemocničných pracovísk - vhodná podpora zo strany kolegov i Výboru SES. Neochota personálu v niektorých ambulanciách absolvovať očkovanie proti COVID s rizikom infikovania pacientov  - nie sú legálne možnosti na donútenie antivaxerov v zdravotníckom povolaní dať sa zaočkovania. Zvýšené náklady v súvislosti s hygienou a osobnými ochrannými prostriedkami. Potreba mať možnosť komunikovať s ostatnými endokrinológmi resp .členmi výboru SES aktuálne problémy – plánované založenie diskusnej mailovej platformy s možnosťou informovať členov SES o aktuálnych zmenách, odporúčaniach, a s možnosťou radových endokrinológov poradiť sa o riešeniach aktuálnych problémov. Problém s možnosťou ordinovať vyšetrenia AMH, PSA (preskripčné obmedzenie) alebo androstendión (nehradí ZP). Potreba zodpovedne sa postaviť ku všetkým súčastiam endokrinologickej diagnostiky a liečby a neselektovať si len vybraté diagnózy, niektorí kolegovia nie sú ochotní riešiť sekundárnu hypertenziu, gynekologickú endokrinológiu, hypofyzárne problémy alebo PHP, chýbanie adekvátnej diagnostiky a súčasne selekcia "dobrých - lacných” a "zlých - drahých” endokrinológov z pohľadu ZP - Payer navrhol riešiť individuálnym dohovorom v regiónoch a požiadal kolegov minimálne o základnú diagnostiku s možnosťou odoslania do centier. Problém s podávaním pulznej kortikoterapie z indikácie EO - nie sú nemocničné kapacity, ale ambulantne chýba možnosť predpisu lieku na recept, v SPC nie je indikácia jasne uvedená

·        Krajskí odborníci MZSR informovali o problémoch v ambulanciách v súvislosti s COVID, niektoré semináre prebehli na online platforme. Podoba sa vzdal pozície krajského odborníka pre Bratislavský kraj, nový krajský odborník bude určený. V Michalovciach ukončil svoju prax MUDr. Timko – sú problémy distribúcie pacientov - riešenie VÚC.

·        Rôzne: Informácie o možnostiach hospitalizačnej diagnostiky pacientov v čase COVID – NEDÚ Ľubochňa ponúklo kapacity svojho hospitalizačného pracoviska, ostatné centrá podľa aktuálnej situácie. Opätovný návrh zo strany niektorých endokrinológov o uvoľnenie preskripcie levotyroxínu pre všeobecných lekárov- umožnil by koncentrovať sa na nových alebo komplikovanejších pacientov (denno-denné vypisovanie e-rcp vyčerpávajú sily lekárov). Nepreplácanie ultrasonografického výkonu ZP u detských endokrinológov - vyžadujú certifikát - riešenie na MZ SR. SES vytvorí aktívny blok na 13. Internistickom kongrese Slovenskej  internistickej spoločnosti  (17. - 19.06.2021, Vysoké Tatry). Vaňuga informoval o aktívnej účasti Slovenska na medzinárodných podujatiach e-ICE (Argentína) a e-ECE (Praha) a endo-USA.

·        Ďalšie stretnutie výboru SES (+ krajskí odborníci) bude upresnené najneskôr pred kongresom v Brne, ak to epidemiologická situácia umožní tak v júni prezenčnou formou

 

Prof. MUDr. J. Payer, PhD., MPH, FRCP                                                MUDr. P. Vaňuga PhD.
predseda SES a hlavný odborník MZSR                                                  vedecký sekretár SES

 

Zapísala: MUDr. H. Urbánková, PhD.

Mohlo by vás zaujímať

Možnosť získať cestovný grant na zahraničnú konferenciu

Na základe rozhodnutia výboru SES je možné požiadať o grant na zahraničnú cestu pre aktívnych účastníkov.

čítať viac
Cena za najlepšiu publikáciu za rok 2021

Na základe rozhodnutia výboru SES sa vyhlasuje súťaž o najlepšiu publikáciu za r.2021.

čítať viac
Zápisnica zo zasadnutia výboru SES 14.10.2021

Zápisnica zo zasadnutia výboru SES 14.10.2021

čítať viac