Zmena spôsobu úhrady Thyrogen

Od 1. júna 2018 bude liek Thyrogen 0,9 mg prášok na injekčný roztok, plv ino 2x0,9 mg (liek.inj.skl.), ŠÚKL kód: 40768, na základe rozhodnutia MZ SR a v súlade s aktuálne platným SPC preradený zo spôsobu úhrady I na spôsob úhrady A = osobitný spôsob úhrady lieku plne uhrádzaného na základe verejného
zdravotného poistenia.
 
Liek môžu naďalej predpisovať špecialisti (END, NME, ONK ) na svojich ambulanciách a musí sa podávať ošetrujúcim zdravotníckym pracovníkom. Teda nemôže si ho pacient sám vyzdvihnúť v lekárni (podobne ako napr. rastový hormón)
Tento liek uhrádza zdravotná poisťovňa poskytovateľovi pri jeho poskytnutí inak ako v rámci ústavnej starostlivosti, a to ako pripočítateľnú položku k úhrade výkonu v ambulantnej starostlivosti. Množstvo lieku sa vykazuje k danému kódu lieku celým číslom ako počet podaných „základných vykazovacích jednotiek"(ZVJ) pre konkrétneho pacienta, Zoznamy liekov so spôsobom úhrady A,AS s vykazovacími jednotkami  sú uvedené na stránke VŠZP.
 
V praxi to znamená, že lekár vypíše liek na žiadanku, liek mu bude doručený z lekárne, podá ho pacientovi v ambulancii a následne ho vykáže ZP ako pripočítateľnú položku k výkonu.
Zdravotná poisťovňa uhradí liek (zvyčajne do 30 dní) poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti a nie poskytovateľovi lekárenskej starostlivosti!

Mohlo by vás zaujímať

Exchange in Endocrinology Expertise

Výzva na podávanie žiadosti o štipendium

čítať viac
9th Postgraduate Training Course in Clinical Endocrinology

9th Postgraduate Training Course in Clinical Endocrinology

čítať viac
Vybrané kapitoly z endokrinológie

Vybrané kapitoly z endokrinológie - Pozvánka

čítať viac